Elektronická správa obsahu

Spoločnosť Arminius ako partner spoločnosti EMC ponúka komplexné riešenia pre správu firemného obsahu (elektronických a papierových dokumentov, obrázkov, zvukových nahrávok, videí a iných informácií) prostredníctvom systému Documentum, ktorý umožňuje organizáciám rôznej veľkosti, odvetvového zamerania či charakteru činnosti spravovať svoj firemný obsah škálovateľne od základných až po pokročilé funkcie, integrovať sa s inými aplikáciami informačného systému zákazníka a podieľať sa na vykonávaní firemných business procesov.