Sharepoint a Documentum

Ponúkame riešenia na mieru pre správu firemného obsahu a automatizáciu procesov. Vďaka mnohým technológiam dokážeme splniť aj náročné požiadavky zákazníka.

 

 

SharePoint2013logo

V rámci vývoja na platforme Sharepoint poskytujeme tieto služby:

  • analýza, návrh a implementácia riešenia
  • implementácia podnikových procesov pomocou nástroja Nintex workflow
  • využitie najmodernejích technológií pri vývoji custom riešení (.NET, AJAX)
  • integrácia s AD, Documentumom, SAP...
  • školenia koncových používateľov a podpora riešenia

 

Na tejto platforme sme vyvinuli nasledovné moduly:

  • Modul integrovaného manažérskeho systému
  • Modul na sledovania úloh spoločnosti a porady
  • Správa rekreačných zariadení
  • Portálové riešenia
  • Evidencia zmlúv
  • Evidencia faktúr
  • Evidencia dovoleniek

 

Documentum logo

V rámci vývoja na platforme Documentum poskytujeme tieto služby:

  • Vývoj a úprava aplikácií pomocou technológie Java
  • Využívanie nástrojov pre tvorbu a úpravu webových formulárov Forms Builder
  • Využívanie nástrojov pre tvorbu a úpravu pracovných tokov Process Builder
  • Vývoj automatických úloh pre pracovné toky
  • Vývoj konektorov pre rôzne systémy (SAP, Sharepoint)
  • Vývoj reportov pre systém Documentum
  • Úprava používateľského rozhrania
  • Komplexné spracovanie zákazníckych požiadaviek

Na tejto platforme sme vyvinuli nasledovné moduly:

  • Modul registratúry
  • Modul verejného obstarávania
  • Modul pre dodávateľské faktúry
  • Formuláre zákazníckych požiadaviek
  • Reporty
  • Migrácia z iných systémov do Documentum